O firmie

Firma Poltek została założona w Gdańskiej fabryce mechanicznej. Trzon zespołu stanowili specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości sprzętu. Poltek zajmuje się rozwojem i produkcją urządzeń dźwigowych i transportowych, które są wykorzystywane głównie w logistyce transportowej.

Głównym celem Poltek jest wprowadzenie do produkcji nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych, dzięki czemu uzyskano optymalne połączenie jakości produkowanego sprzętu i jego ceny  na rynku.

Poltek wykazuje silną tendencję do wprowadzania zaawansowanych technologii w procesie projektowania i wytwarzania gotowych produktów. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci dystrybucji jest gotowy dostarczyć użytkownikowi końcowemu inteligentny sprzęt, który minimalizuje pracę ludzi i pozwala budować procesy produkcyjne przy maksymalnym poziomie wydajności.

Celem Poltek jest stworzenie specyficznego rynku do obsługi maszyn w pełni dostosowanych do panujących warunków.

Realizacja tego celu pozwala firmie z dużym sukcesem zaspokoić popyt na rynku konsumenckim w bardzo szerokiej przestrzeni geograficznej. Nasze produkty są eksportowane do 12 krajów. Cele Poltek są ściśle powiązane z wizją własnej misji firmy. Szeroka geografia dostaw oraz dążenie do wysokiej jakości zaspokojenia popytu konsumentów na sprzęt do transportu podnośnikowego, określa cel Poltek jako systematyzatora innowacyjnych doświadczeń światowych, który ostatecznie przekłada się na specyficzną serię modeli sprzętu szeroko poszukiwanego w wielu segmentach gospodarki.