Serwis

WITAJ!

Jesteś w obszarze usług. Jeśli masz pytania dotyczące serwisu lub chcesz kupić części zamienne do naszego sprzętu, skontaktuj się z działem serwisu:info@poltekmasz.com.pl Instrukcje  dotytczące użytkowania sprzętu i deklaracji zgodności są dostarczane na pisemny wniosek.

Warunki gwarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych podszas transportu, podczas załadunku i rozładunku, a takze z powodu niewłaściwego obchodzenia się lub nieprofesjonalnego użytkowania,

Karta garancyja jest dołączona do każdego urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z braku właściwej koserwacji sprzętu.

Reklamacje przyjmowane są na piśmie z następującymi danymi: typ urządzenia, numer seryjny, data i miejsce zakupu,dokładny opis warunków pracy i charakterystyki uszkodzeń.

Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostępność ważnego paragonu gwarancyjnego z datą sprzedazy i podpisem sprzedawcy z pieczęcią zawierającą nazwę firmy sprzedającego. Wszystkie czynności związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych będą dokonywane w terminie nieprzekraczającym 14  dni od daty zlożenia wniosku. Producent ma prawo do przedłużenia okresu gwarancyjnego naprawy poprzez powiadomienie o tym kupującego. Wszelkie naprawy wykonane w okresie gwarancyjnym z udziałem osób nieuprawnionych spowodują utratę gwarancji.